Tools voor het meten van de effectiviteit van marketing

Er zijn veel definities van marketing, in feite zijn er te veel van hen. Samen met de ontwikkeling van het internet en dus de ontwikkeling van nieuwe marketingtechnieken, technologieën en strategieën, ontstaan er in groten getale nieuwe definities van marketing. Hoe meervoudig en gevarieerd de definities van marketing ook mogen zijn, de essentie van wat er gezegd wordt, blijft intact. Marketing is nog steeds, zonder twijfel, een unieke functie van een zakelijke onderneming, en geen bloeiend bedrijf is momenteel mogelijk zonder effectieve marketing.

De meeste bedrijven zijn van mening dat de effectiviteit van marketing alleen in cijfers wordt uitgedrukt. Blijkbaar zijn er aspecten (metrics) van marketingprestaties die gekwantificeerd en gemeten kunnen worden. Het eerste en belangrijkste doel van marketing is om klanten te creëren. Bijgevolg kan de effectiviteit van dit aspect van marketing worden gemeten aan de hand van het aantal nieuwe klanten, nieuwe bedrijfsleads of, in het geval van telemarketing, het aantal voltooide oproepen. Een andere belangrijke prestatie-indicator is het aantal nieuwe producten dat door bestaande klanten wordt gekocht, omdat het doel van elke onderneming die van plan is concurrerend te blijven op de markt niet alleen is om nieuwe klanten te creëren, maar ook om de klanten die ze al hebben te evalueren en te behouden.

Het meten van reacties is een andere eenvoudige en overtuigende manier om marketingactiviteiten te evalueren. Door de totale kosten van marketingactiviteiten (bijvoorbeeld uit advertenties) te nemen en te delen door het totale aantal reacties, bepaalt u de verhouding van de kosten per reactie. Deze kosten-responsverhouding kan u helpen beslissen of deze activiteit succesvol is geweest door deze te vergelijken met andere alternatieve marketingactiviteiten. Een standaardindicator van de effectiviteit van verschillende marketingactiviteiten is marketing return-on-investment.

Afgezien van het bovenstaande zijn er aspecten van marketingeffectiviteit die niet kunnen worden gekwantificeerd. Veel marketinganalisten beweren dat de missie van marketing is om een omgeving te creëren waarin de klant de voordelen van zakendoen met uw bedrijf waardeert, om de weg vrij te maken voor het maken van een verkoop, om de omstandigheden te creëren die de verkoop de volgende logische, passende stap maken. Het unieke karakter van het bedrijf, dat het onderscheidt van concurrenten, het sterke behoud in de markt, dat wil zeggen de status van het bedrijf als een erkende leider op dit gebied, het vermogen om voorop te blijven lopen in het bewustzijn van de klant – dit alles kan worden beschouwd als benchmarks voor het testen van het marketingsucces van de onderneming.

De effectiviteit van marketing, die ertoe leidt dat bedrijven hun verkoopdoelen bereiken, de winst verhogen en de winstefficiëntie verhogen, wordt bepaald door zowel kwantitatieve als niet-kwantitatieve indicatoren. Het concept van het benadrukken van bepaalde statistieken in de analyse van de effectiviteit van marketingbeleid en effectiviteit is door velen overgenomen en blijft zich ontwikkelen. Het vergroten van de marketingverantwoordelijkheid is een kans om de effectiviteit van uw marketingactiviteiten te testen. Het ontwikkelen van een modus operandi om de effectiviteit van marketing te meten is een hot topic geworden in de marketingdiscussies van vandaag. Er zijn twee belanghebbenden die het meest geïnteresseerd zijn in het oplossen van het probleem. De eerste partij, vertegenwoordigd door CEO’s, CFO’s en raden van bestuur, wil weten dat marketinginvesteringen winstgevend zijn. Marketeers die de andere kant doen, willen hetzelfde bewijzen.

De oplossing voor het probleem nam de vorm en contouren aan van een systeem van indicatoren, wat niet verwonderlijk is. Marketing wordt dus de laatste in de lijst met bedrijfsfuncties die scorecards gebruiken – een samenvattend rapport met een reeks statistieken die betrekking hebben op de prestaties van een onderneming, als een middel om marketingactiviteiten te meten om een uitgebreid beeld te geven van de prestaties van de bovengenoemde bedrijfsafdeling.

De volgende vraag die hier opkomt, is hoeveel statistieken en welke, in het bijzonder, de scorekaart uitgebreid en uitgebreid zullen maken. Sommige economen beweren dat er meer dan 50 marketingindicatoren zijn; het is echter duidelijk dat ze niet allemaal even belangrijk zijn. Een scorekaart die in staat is om toekomstige marketingprestaties nauwkeurig te diagnosticeren en te voorspellen, bevat fundamentals die alleen meten wat echt belangrijk is.

Fundamentals moeten niet alleen kwantitatieve indicatoren omvatten die gemakkelijk te meten zijn (bijv. aantal nieuwe klanten, RENDEMENT op investering), maar ook niet gewaardeerd (merkbekendheid, merkkapitaal), omdat het de laatste is die voornamelijk metin staat zijn om de levensvatbaarheid van het bedrijf op lange termijn te bepalen. De ontwikkeling van een ideaal systeem van indicatoren dat de effectiviteit van marketing meet, vereist dus enige voorbereiding. Enquêtes suggereren dat degenen die al bestaan nog wat verfijning en actualisering nodig hebben.

Add Comment