Maak je fondsenwervingsdoelen slim!

Hoe stel je je fondsenwervingsdoelen? Kies je iets willekeurig of kies je systematisch waar je voor gaat werken? Heb je besloten om “meer geld in te zamelen dan vorig jaar” of “meer donateurs te krijgen”? Niet goed. Doe jezelf een groot plezier en maak je doelen slim.

SMART is een acroniem dat je zal helpen jezelf voor te bereiden op succes. Het is een manier om doelen te stellen waarvoor je gemakkelijk actieplannen kunt maken en beslissen of je ze al dan niet hebt bereikt.

Dit is wat de afkorting betekent:

S = gedefinieerd. Stel specifieke doelen voor uw fondsenwervingsactiviteiten, zoals ‘Krijg dit jaar 100 nieuwe donateurs’ of ‘Schrijf 10 subsidievoorstellen in maart’. Beantwoord de vragen ‘wie’, ‘wat’, ‘waar’ en ‘waarom’ om je doelen specifiek te maken.

m = meetbaar. Zorg ervoor dat je je doelen gemakkelijk meet. Door concrete criteria te stellen, kunt u bepalen of u succesvol bent of niet. Denk na over vragen als “hoeveel” en “hoeveel” om je doel kwantificeerbaar te maken.

a = haalbaar. Stel doelen voor jezelf die kunnen worden bereikt met de vaardigheden en middelen die je hebt. Stel geen onrealistische doelen – je zult waarschijnlijk gefrustreerd raken en stoppen met eraan te werken.

R = realistisch. Identificeer de doelen waaraan u wilt werken die haalbaar zijn. Anders is het slechts een droom en zal het uw fondsenwervingssoftware niet vooruit helpen.

T = tijdig. Maak een tijdlijn om je doelen te bereiken. Als u van plan bent om uw donorbestand te verdubbelen, wanneer gaat u dat dan doen?

Goede voorbeelden van SMART doelen:

o Het donorbestand met 10% verhogen tegen 1 juni 2009.

o Werf 2 nieuwe sponsors voor het Spring Golf Championship voor 1 maart.

o Zoek 6 vrijwilligers om te helpen bij het sorteren van donaties in de Kringloopwinkel op maandag. Begeleid het en zet het voor 15 april op zijn plaats.

Door SMART-doelen te stellen, is de kans groter dat u erin slaagt deze te bereiken en de fondsen te werven die uw organisatie nodig heeft.

Add Comment