3 fondsenwervingsuitdagingen waarmee alle non-profitorganisaties worden geconfronteerd en hoe ze kunnen worden opgelost

Veel organisaties over de hele wereld zijn getroffen door de recente COVID19-pandemie. Voor bedrijven en non-profitorganisaties heeft de pandemie een bijzonder grote impact gehad op de manier waarop startups en non-profitorganisaties fondsen werven. Veel geplande evenementen en fondsenwerving zijn geannuleerd of uitgesteld. Mensen werden gedwongen om op afstand te werken om te voldoen aan de social distancing-maatregelen die door de overheid waren ingesteld.

Als u een startup of non-profitorganisatie bent, begrijpt u dat fondsenwerving een uitdaging kan zijn. Dit geldt vooral gezien de impact van de ziekte in de jeugdsector. De meerderheid van de non-profitorganisaties vertrouwt op de evenementenindustrie om hun fondsenwervingscampagnes te organiseren. Ondanks dit alles hebben veel donateurs op verschillende manieren gedoneerd aan verschillende non-profitorganisaties.

Dit betekent dat u de fondsenwerving voor uw non-profitorganisatie of bedrijf niet moet opgeven. We zijn niet alles kwijt. In dit artikel bespreken we 3 van de belangrijkste post-COVID19 fondsenwervingsuitdagingen waarmee veel non-profitorganisaties worden geconfronteerd en hoe ze deze kunnen overwinnen.

Uitdaging 1: Vermindering van traditionele financieringsbronnen

De meeste organisaties zoals ziekenhuizen, bibliotheken, musea en onderwijsinstellingen zijn afhankelijk van overheidsfinanciering die 66% tot 73% van hun inkomsten uitmaakt. Daarnaast zijn institutionele en bedrijfssubsidies ook een cruciale bron van inkomsten geweest voor veel non-profitorganisaties. Een voordeel is dat deze inkomstenstromen jaarlijks komen. Ze zijn ook voorspelbaar, wat betekent dat uw organisatie deze middelen kan gebruiken om uw budget te plannen.

Helaas zijn zowel de subsidiefinanciering als de overheidsfinanciering de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. Dit heeft een zware klap toegebracht aan veel non-profitorganisaties die afhankelijk zijn van deze belangrijke bron van inkomsten om hun activiteiten te financieren.

Oplossing:

Er is weinig dat men kan doen als de overheid het beleid en de beslissing neemt om de financiering van bepaalde projecten per jaar te verminderen. U kunt de signalen echter in de gaten houden en proberen te voorspellen wanneer de overheid de steun voor het projectgebied zal hervatten. Controleer of de financiering voor het project in het volgende fiscale jaar zal worden verhoogd.

Begin met het kijken naar het type begrotingsplanning dat de overheid heeft gedaan voor het fiscale jaar. Vind de basisdoelstellingen van financiën en de huidige staat van de economie. Een andere oplossing is om uw inkomstenbronnen te diversifiëren. U kunt ook individuele donaties aanvragen of bedrijven vinden die kunnen helpen met het matchen van donaties.

De stijgende trend van het socialisme

Socialisme wordt in deze context gedefinieerd als afhankelijkheid van de overheid als het gaat om het oplossen van sociale problemen. In 1942 vond slechts 25% van de Amerikanen socialisme een goede zaak, vergeleken met 43% in 2019.

Dit betekent dat het aantal Amerikanen dat vindt dat de overheid sociale problemen moet oplossen, blijft groeien. Deze verwachtingen hebben een directe impact op filantropie en filantropie. Veel mensen denken dat het de plicht van de overheid is om maatschappelijke problemen op te lossen is geen goede zaak. Zij zullen daarom minder snel het initiatief ontvangen om de inspanningen van de particuliere sector om aan de maatschappelijke behoeften te voldoen, te ondersteunen.

Oplossing:

Een manier om deze uitdaging het hoofd te bieden, is door digitale marketing te gebruiken. Je kunt gerichte promotionele berichten maken om de onwil van mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor sociale problemen tegen te gaan. Zorg ervoor dat de boodschap consistent is in alle marketingkanalen.

Er zijn veel kanalen die je kunt gebruiken. De meeste non-profitorganisaties geven de voorkeur aan e-mailmarketing om goede relaties tussen hun ontvangers en donateurs te bevorderen en hun merk te laten groeien.

Impact op religie

Een recent artikel merkte op dat driekwart van de individuen in Amerika zal doneren aan een goed doel of vrijwilligerswerk zal doen voor non-profitorganisaties die verband houden met religie. Uit het artikel bleek ook dat ze veel geld geven aan hun religieuze instellingen. Het concept van het geven van mensen staat centraal in de leringen van de meeste religies, waaronder het christendom. Religieuze mensen zijn vrijgeviger dan anderen als het gaat om vrijwilligerswerk of handelen in liefdadigheid volgens de Hoover Institution.

Oplossing:

Net als bij de trend van het socialisme, is er weinig dat je kunt doen om de overtuigingen tegen te gaan die in mensen zijn verankerd. Dit kan moeilijk zijn als overtuigingen van invloed zijn op hoe een individu liefdadigheid nodig heeft of zich bezighoudt met liefdadigheidsactiviteiten. De beste oplossing is om je te concentreren op effectieve berichten die een overtuigend argument creëren voor potentiële donateurs om je fondsenwervingsinitiatief te ondersteunen.

Een andere potentieel controversiële oplossing is om bijvoorbeeld atheïsten uit te sluiten die ervan uitgaan dat het onwaarschijnlijk is dat ze christelijke non-profitorganisaties zullen ondersteunen op basis van dit onderzoek (en vice versa). Dit kan echter onethisch zijn.

Fondsenwerving kan een uitdaging zijn en de impact van COVID19 wordt nog steeds gevoeld. Als u er niet voor zorgt dat uw non-profitorganisatie echt voorbereid is op succesvolle fondsenwerving, kan dit uw campagnes laten ontsporen, ongeacht hoe hard u werkt.

Add Comment